Sitemap

Stemvorkenhealing zorgt zacht maar effectief voor

  • Rust en helderheid in het hoofd
  • Ontspanning en een betere omgang met stress
  • Herstel van het lichaam
  • Bewuster contact met jezelf
  • positieve gevoelens

en ondersteunt dus

  • Het uitleven en integreren van emoties
  • Creativiteit en persoonlijke groei
  • Het overwinnen van problemen in moeilijke tijden
  • Meditatie 

Waarom helpt een klank-healing?

Klank stuurt belangrijke biologische processen in het lichaam aan. De klank reist via het bindweefsel en de energiemeridianen door het hele lichaam en zet zo het lichaam ertoe aan mee te resoneren. Daardoor komen in het lichaam processen van beweging, ontlading of het herstellen van het evenwicht op gang.
Bij een klank-behandeling gebruiken wij dit vermogen van het lichaam en nodigen wij door het toedienen van de klanken van de stemvorken het lichaam uit op een gezonde frequentie te trillen.

Stemvorken – en de speciale Inner Sound Tuning Forks voor Healing

Stemvorken zijn instrumenten die gemaakt worden om heel precies één enkele frequentie te laten horen (een zuivere toon). Stemvorken worden gebruikt op het gebied van muziek, geneeskunde en wetenschap voor een verscheidenheid aan toepassingen. Maar hun precisie maakt hen ook ideaal voor het gebruik in klanktherapie. Dan wordt het vermogen van het menselijk lichaam gebruikt mee te trillen met zuivere tonen.

De oprichters van Inner Sound, Arden en Jack Wilken, hebben een speciale reeks van stemvorken ontwikkeld voor het gebruik aan beide oren. De beide vorken die aan de oren gehouden worden klinken telkens in een interval van een reine kwint. (Interval wordt de afstand tussen tonen genoemd.) De reeks van 13 stemvorken (de Spiral of Pure 5ths) biedt een hele brede omvang aan frequenties, waardoor alle lagen van het organisme, van de tenen tot het hoofd, en het gehele energiesysteem zoals chakra’s, meridianen en de aura meegenomen worden. Erbij komt nog een set van drie vorken voor de OM-frequentie.
De Inner Sound Tuning Forks zijn op één honderste Hertz precies gestemd. Dit is een significant hogere standaard dan voor het gewone gebruik, zelfs voor medische doeleinden. Gebaseerd zijn de stemvorken op de frequentie van de aarde (de zogenaamde Schumann Earth Cavity van 7,865 Hz). De aardetoon is te laag voor het menselijk gehoor om waar te nemen. De eerste stemvork is daarom 2 octaven hoger en alle andere vorken volgen telkens in een afstand van de reine kwint.

Wat is reine kwint?

Een reine kwint is een muzikaal interval waarin de frequentie van de hogere toon exact 1,5 keer de frequentie is van de lagere toon. De reine kwint is een belangrijk element in ons leefmilieu. Zij komt namelijk voor in het natuurlijke harmonische spectrum van onze stem. Het is ook het belangrijkste interval in klankhealing en komt in bijna alle muzikale composities voor healing voor, zowel in vroegere tijden als nu.

Hoe werken de Inner Sound Tuning Forks | Vragen over een sessie met Inner Sound Tuning Forks | Mijn eerste kennismaking met de Inner Sound Tuning Forks

Bloempje

Copyright 1997-2009: Art of Healing
Realisatie: Numaga-Design - Shanra