Sitemap

Reading

Wat is Reading?

Een reading is letterlijk het lezen van de energie. Bij een healing ligt de klemtoon erop het energieveld beter in harmonie te krijgen. Bij een reading gaat het erom, informatie en inzicht te verschaffen. Een reading levert stof tot nadenken en laat de wegen en mogelijkheden zien, die nu open staan.

Wanneer helpt Reading?

Misschien kent u het gevoel vast te zitten. Iets klopt niet in uw leven maar het is moeilijk de situatie te overzien en tot een goed besluit te komen hoe het verder moet. Om een goede keuze te maken hoe wij kunnen bereiken wat wij willen, is het belangrijk om te weten van waaruit wij vertrekken. Een reading geeft u deze informatie. Tijdens een reading wordt helder waar u op het moment in uw leven staat, welk(e) thema(’s) belangrijk zijn, waar uw krachten en belemmeringen liggen. Een reading kan u ondersteunen keuzes te maken of een nieuwe richting in te slaan, en een reading kan helpen als u iemand nodig hebt, die helder en neutraal de situatie kan weergeven.

Wat gebeurt er tijdens een Reading?

Ook bij een reading maken wij als reader weer op een diep wezenlijk niveau contact met uw energiestroom. En daardoor komt die informatie naar boven die op dit moment relevant is voor u.
Bij een algemene reading kun je kijken welke belangrijk(e) punt(en) zich aandienen, maar in een reading kan ook een specifieke vraag of thema aan bod komen. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn die met familie, relatie, gezondheid of werk te maken hebben.
Behalve de energie van mensen is het ook mogelijk om de energie van dieren en planten maar ook van dingen en creaties (bijvoorbeeld gebouwen, organisaties etc.) te lezen. Zo zou het bij vragen over werk zinvol kunnen zijn om bijvoorbeeld ook het bedrijf of de afdeling waarin iemand werkt te lezen.

Duur en tarief van een sessie:

90 minuten 90 Euro.

Bloempje

Copyright 1997-2009: Art of Healing
Realisatie: Numaga-Design - Shanra