Sitemap

Theorie van emoties

In deze cursus gaan wij op onderzoek hoe een emotie te definiëren, maken een verschil tussen gevoel en emotie, zoeken uit welke rol herinneringen en gemaakte ervaringen kunnen hebben, onderzoeken wat een bepaalde emotie in gang zet, kijken hoe een emotie verloopt, wat er gebeurt met het lichaam (de bio-chemische processen) en wat op energetisch niveau.
Deze cursus is een onderdeel van de opleiding tot Klanktherapeut (Inner Sound), maar kan ook als losse workshop gevolgd worden.
 
 

Bloempje